होम » प्रधानमन्त्री देउवाले आज साँझसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी
k|d b]pjfåf/f lgb]{zg sf7df8f}F, !$ ;fpgM k|wfgdGqL z]/axfb'/ b]pjf l;+xb/af/df laxLaf/ gjlgo'Qm /fli6«o of]hgf cfof]usf pkfWoIf 8f ljZj kf}8]nnfO{ kb tyf uf]kgLotfsf] zkykl5 lgb]{zg lbFb} . tl:a/M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

प्रधानमन्त्री देउवाले आज साँझसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी

by नागरिक टुडे

सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाउन सत्ता साझेदार दलहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन ।मन्त्रीको नाम तय गर्नका नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी ‘जसपा’ नेपालको बैठक आज बस्दैछ । दुबै दलले नाम टुंगो लगाए आज साँझसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको छ । सरकारमा जाने मन्त्रीहरु टुङ्गो लगाउन माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक आज दिउसो बस्दैछ । सरकारमा जाने मन्त्रीको बारेमा जसपाले पनि आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ । जसपाले मन्त्री छान्ने जिम्मेबारी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अशोक राईलाई दिएको छ ।

पार्टीले पाउने मन्त्रालयहरु स्पष्ट भएपछि मात्रै मन्त्री छान्ने तयारी जसपाको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले पनि सरकारमा जाने मन्त्रीहरुका विषयमा अनौपचारिक छलफल गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पौडेल पक्षलाई दुई र सिटौला पक्षलाई एक मन्त्रालय दिने तयारी गरेका छन । मन्त्रिपरिषद विस्तारका विषयमा शनिवार पनि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविच छलफल भएको थियो ।सरकार गठनको दुई सातावित्दा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना हुने गरेको छ ।

यिनिहरू पढ्न छुटे की ?